Κατά την εκλογική διαδικασία ανάδειξης Προέδρου στο Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, ο μοναδικός υποψήφιος, Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Γεώργιος Ιωάννης Λώλος έλαβε: Κατά την εκλογική διαδικασία ανάδειξης Προέδρου στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, η μοναδική υποψήφια, Καθηγήτρια κ. Αικατερίνη Μιχαλοπούλου έλαβε: Κατά την εκλογική διαδικασία ανάδειξης Προέδρου στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, η μοναδική υποψήφια, Καθηγήτρια κ. Μαρία Παπαρούση έλαβε:  Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας Και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης, της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.