Το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (Ο.Δ.Ε) για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Π.Τ.Ε.Α. της  Σ.Α.Κ.Ε. του Π.Θ