Εάν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την αίθουσα Συνεδριάσεων της ΣΑΚΕ, ελέγξτε τη διαθεσιμότητά της στο παρακάτω ημερολόγιο και κάντε κράτηση αποστέλοντας μήνυμα στο email rooms-parvol@uth.gr

Ημερολόγιο Αίθουσας Συνεδριάσεων της ΣΑΚΕ

Εάν η κράτηση αφορά τηλεδιάσκεψη ενός Τμήματος ή ενός μέλους ΔΕΠ της ΣΑΚΕ, παρακαλείστε να κοινοποίησετε στο αντίστοιχο email για κάθε Τμήμα teleconf.___@uth.gr, σύμφωνα με τον επόμενο πίνακα.

Για την τεχνική υποστήριξη τηλεδιασκέψεων για συμμετοχή σε εκλογικές διαδικασίες εκλογής/εξέλιξης/μονιμοποίησης μελών ΔΕΠ ή διαδικασίες υποστήριξης διδακτορικών διατριβών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ή άλλων Πανεπιστημίων, προωθήστε την πρόσκληση-αιτήματα στο αντίστοιχα email και επικοινωνήστε με τον τεχνικό υπεύθυνο, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης teleconf.pre@uth.gr Γιαννέλος Λεγαντής 24210-7-4496
  Αναπληρωματικός Κωστούλας Αχιλλέας 24210-7-4995
Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Eκπαίδευσης teleconf.ece@uth.gr Κυριαζής Ιωάννης 24210-7-4727
  Αναπληρωματικός -  
Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής teleconf.sed@uth.gr Βαΐτσης Κυριαζής 24210-7-4827
  Αναπληρωματικός -  
Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας teleconf.ha@uth.gr Χατζηδήμου Τριαντάφυλλος 24210-7-4869
  Αναπληρωματικός Ντάλλας Ευθύμιος 24210-7-4862
Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών teleconf.gdia@uth.gr Καραμούστος Ευάγγελος 24210-7-4374
  Αναπληρωματικός -  
Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών teleconf.cult@uth.gr -  
  Αναπληρωματικός -  

Επιπλέον, για να ενημερωθείτε για τις υπόλοιπες αίθουσες Τηλεδιασκέψεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ακολουθήστε τον σύνδεσμο του Κέντρου Δικτύου Τηλεματικής.