Για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής (ΠΤΕΑ) της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΣΑΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Συνημμένο Μέγεθος
ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΤΕΑ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 181.94 KB