Σας ανακοινώνουμε το πρόγραμμα των τελετών απονομής πτυχίων στους αποφοίτους των Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που θα πραγματοποιηθούν στο αμφιθέατρο 106, στο ισόγειο του κτιρίου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο (Σέκερη και Χέυδεν, Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος, https://www.e-ce.uth.gr/contact-info/), όπως μπορείτε να δείτε στο συνημμένο αρχείο.Σας ανακοινώνουμε το πρόγραμμα των τελετών απονομής πτυχίων στους αποφοίτους των Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος "Δ. Σαράτσης" του Παραλιακού Πανεπιστημιακού Συγκροτήματος στο Βόλο (Αργοναυτών και Φιλελλήνων), όπως μπορείτε να δείτε στο συνημμένο αρχείο Σας ανακοινώνουμε το πρόγραμμα των τελετών απονομής πτυχίων στους αποφοίτους των Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος "Δ. Σαράτσης" του Παραλιακού Πανεπιστημιακού Συγκροτήματος στο Βόλο (Αργοναυτών και Φιλελλήνων), όπως μπορείτε να δείτε στο συνημμένο αρχείο Σας ενημερώνουμε ότι η Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 121η/17.06.2022 συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα οι ορκωμοσίες των αποφοίτων των Προγραμμάτων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και των υποψήφιων διδακτόρων της Σχολής να πραγματοποιηθούν από 25 έως 28 Ιουλίου 2022 στο αμφιθέατρο Σαράτση. Συγκεκριμένα:

25.07.2022 - Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας