Κοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Καθηγητής Παναγιώτης Πολίτης
Τηλ.: +30 24210 74985
E-mail: deanhum@uth.gr // ppol@uth.gr

 

Γραμματέας Κοσμητείας

Μαρία Κούγκουλου
Τηλ.: +30 24210 74579
Fax: +30 24210 74660
E-mail: deanhum@uth.gr // mkougou@uth.gr

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση Κοσμητείας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Γραμματεία Κοσμητείας (ημιώροφος κτιρίου Δελμούζου)
Αργοναυτών και Φιλελλήνων
38221, Βόλος