Η Σχολή έχει ως έδρα τον Βόλο και συγκροτείται από τα Τμήματα:

Τα δύο πρώτα Τμήματα ιδρύθηκαν το 1984, και κατά το ακαδημαϊκό έτος 1984-1985 υποδέχθηκαν τους πρώτους φοιτητές.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης ιδρύθηκε βάσει του Π.Δ. 83/84 (ΦΕΚ 31/20-3-84/τ.Α΄) και του Π.Δ. 302/85 (ΦΕΚ 113/31-5-85/τ.Α΄)  και το Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης βάσει του Π.Δ.  83/84 (ΦΕΚ 31/20-3-84/τ.Α΄) και του Π.Δ. 302/85 (ΦΕΚ 113/31-5-85/τ.Α΄).

Το 1993 ιδρύθηκαν το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, βάσει του Π.Δ. 177/93 (ΦΕΚ 65/28-4-93/τ.Α΄) και το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, βάσει του Π.Δ. 177/93 (ΦΕΚ 65/28-4-93/τ.Α΄).

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α΄/29.01.2019) «Συνέργειες Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις», ιδρύονται:

  • το Τμήμα Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών
  • το Τμήμα Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών

τα οποία εντάσσονται στη Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.