Τιμώντας τη γέννηση του  Μανώλη Γλέζου που γεννήθηκε σαν σήμερα 9 Σεπτεμβρίου, πριν από 100 χρόνια, τιμούμε ένα σύμβολο της δημοκρατίας και, κατ’ επέκταση, της δημοκρατικής εκπαίδευσης.Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην 11η/9-3-2022 συνεδρίασή της, συζήτησε διεξοδικά την από 21/2/2022 με Α.Π. 1557/Υ1 επιστολή της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τους Πρυτάνεις των ελληνικών Πανεπιστημίων και κατέληξε ομόφωνα στις παρακάτω θέσεις: