Τίτλος
ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: «ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ»
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΤΕΠ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ
Ορκωμοσίες Διδακτόρων Απριλίου 2024
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ (Ορκωμοσίες ΣΑΚΕ Απρίλιος 2024)
Ορκωμοσίες αποφοίτων Απριλίου 2024
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ (Ορκωμοσίες ΣΑΚΕ Δεκέμβριος 2023)
Ορκωμοσίες αποφοίτων Δεκεμβρίου 2023
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ (Ορκωμοσίες ΣΑΚΕ Ιούλιος 2023)
Ορκωμοσίες αποφοίτων Ιουλίου 2023
Ενημερωτικό Δελτίο, Τεύχος 3, Ιούνιος 2023
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΤΕΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ
Ανακήρυξη υποψηφίων για το αξίωμα του/της Προέδρου και Αντιπροέδρου του Π.Τ.Ε.Α. της Σ.Α.Κ.Ε. του Π.Θ
Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, για τη διενέργεια των Εκλογών ανάδειξης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Π.Τ.Ε.Α του Π.Θ.
Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Ε.Π. με τον αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σ.Α.Κ.Ε. του Π.Θ
Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. με τον αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σ.Α.Κ.Ε. του Π.Θ
Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. με τον αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σ.Α.Κ.Ε. του Π.Θ
Ορισμός Ο.Δ.Ε. για για την ανάδειξη του εκπροσώπου Ε.Τ.Ε.Π. στη Σ.Α.Κ.Ε.