Σας ενημερώνουμε ότι η Κοσμητεία της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στην 121η/17.06.2022 συνεδρίασή της, αποφάσισε ομόφωνα οι ορκωμοσίες των αποφοίτων των Προγραμμάτων Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Σπουδών, καθώς και των υποψήφιων διδακτόρων της Σχολής να πραγματοποιηθούν από 25 έως 28 Ιουλίου 2022 στο αμφιθέατρο Σαράτση. Συγκεκριμένα:

25.07.2022 - Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας
26.07.2022 - Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής
27.07.2022 - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
28.07.2022 - Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης