ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΑΝΟΙΚΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ
της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας


Με θέμα «ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ»
στις 22 Μαΐου και ώρα 19:00
στο Αμφιθέατρο Σαράτση του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας