Σας ενημερώνουμε ότι οι ορκωμοσίες των υποψήφιων διδακτόρων της Σχολής, να πραγματοποιηθούν την Τρίτη 23 Απριλίου 2024 και ώρα 13:00 παρουσία του Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων, Εξωστρέφειας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, Καθηγητή κ. Σπυρίδωνα Καραμάνο, στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Πρυτανείας.