Σας ενημερώνουμε ότι την Πέμπτη 09.02.2023 και την Παρασκευή 10.02.2023, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών στην πόλη του Βόλου, αναβάλλονται οι εξετάσεις των μαθημάτων των Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν την επόμενη εβδομάδα 14-17.02.2023, ίδιες ημέρες και ώρες.Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 08.02.2023, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών στην πόλη του Βόλου, αναβάλλονται οι εξετάσεις των μαθημάτων των Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Με την φροντίδα των Γραμματειών των Τμημάτων θα γίνει νέος προγραμματισμός των εξετάσεων.

 Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Τρίτη 07.02.2023, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών στην πόλη του Βόλου, αναβάλλονται οι εξετάσεις των μαθημάτων των Τμημάτων της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Με τη φροντίδα των Γραμματειών των Τμημάτων θα υπάρξει νέος προγραμματισμός των εξετάσεων.Τιμώντας τη γέννηση του  Μανώλη Γλέζου που γεννήθηκε σαν σήμερα 9 Σεπτεμβρίου, πριν από 100 χρόνια, τιμούμε ένα σύμβολο της δημοκρατίας και, κατ’ επέκταση, της δημοκρατικής εκπαίδευσης.Η Γενική Συνέλευση της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην 11η/9-3-2022 συνεδρίασή της, συζήτησε διεξοδικά την από 21/2/2022 με Α.Π. 1557/Υ1 επιστολή της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων προς τους Πρυτάνεις των ελληνικών Πανεπιστημίων και κατέληξε ομόφωνα στις παρακάτω θέσεις: