Κοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Καθηγητής Στέφανος Παρασκευόπουλος 
Τηλ.: +30 24210 74845
E-mail: deanhum-at-uth.gr // pstefano-at-uth.gr

 

Γραμματέας Κοσμητείας

Μαρία Κούγκουλου
Τηλ.: +30 24210 74579
Fax: +30 24210 74660
E-mail: deanhum-at-uth.gr // mkougou-at-uth.gr

 

Διοικητικός Υπάλληλος Γραμματείας

Αγορή Γκαζούνη
Τηλ.: +30 24210 74640
E-mail: agkazouni-at-uth.gr

 

Μέλος Ε.Τ.Ε.Π

Ιωάννης Κυριαζής
τηλ.: +30 24210 74727 ή 74679
E-mail: iokyriaz-at-uth.gr

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση Κοσμητείας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Γραμματεία Κοσμητείας (ημιώροφος κτιρίου Δελμούζου)
Αργοναυτών και Φιλελλήνων
38221, Βόλος