Τίτλος
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ (Ορκωμοσίες ΣΑΚΕ Δεκέμβριος 2023)
Ορκωμοσίες αποφοίτων Δεκεμβρίου 2023
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ (Ορκωμοσίες ΣΑΚΕ Ιούλιος 2023)
Ορκωμοσίες αποφοίτων Ιουλίου 2023
Ενημερωτικό Δελτίο, Τεύχος 3, Ιούνιος 2023
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΤΕΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΕΛΩΝ ΕΔΙΠ
Ανακήρυξη υποψηφίων για το αξίωμα του/της Προέδρου και Αντιπροέδρου του Π.Τ.Ε.Α. της Σ.Α.Κ.Ε. του Π.Θ
Ορισμός Τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής, για τη διενέργεια των Εκλογών ανάδειξης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Π.Τ.Ε.Α του Π.Θ.
Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Ε.Π. με τον αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σ.Α.Κ.Ε. του Π.Θ
Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. με τον αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σ.Α.Κ.Ε. του Π.Θ
Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.Τ.Ε.Π. με τον αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σ.Α.Κ.Ε. του Π.Θ
Ορισμός Ο.Δ.Ε. για για την ανάδειξη του εκπροσώπου Ε.Τ.Ε.Π. στη Σ.Α.Κ.Ε.
Ορισμός Ο.Δ.Ε. για για την ανάδειξη του εκπροσώπου Ε.Ε.Π. στη Σ.Α.Κ.Ε.
Ορισμός Ο.Δ.Ε. για για την ανάδειξη του εκπροσώπου Ε.ΔΙ.Π. στη Σ.Α.Κ.Ε.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΩΝ (Ορκωμοσίες ΣΑΚΕ Μάιος 2023)
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΠΤΕΑ της ΣΑΚΕ του Π.Θ.
Ορκωμοσίες αποφοίτων Μαΐου 2023
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών του Ε.Τ.Ε.Π. με τον αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σ.Α.Κ.Ε. του Π.Θ.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη του εκπροσώπου των μελών του Ε.ΔΙ.Π. με τον αναπληρωτή του στην Κοσμητεία της Σ.Α.Κ.Ε. του Π.Θ.