ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ για την ανάδειξη Προέδρου και Αντιπροέδρου του Τμήματος Πολιτισμού, Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών (ΤΠΔΜΒ) της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΣΑΚΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 
Συνημμένο Μέγεθος
Προκύρηξη_Αίτηση_Υπεύθυνη Δήλωση 1.15 MB