Κατά την εκλογική διαδικασία ανάδειξης Προέδρου στο Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, ο μοναδικός υποψήφιος, Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Γεώργιος Ιωάννης Λώλος έλαβε: 

Συνημμένο Μέγεθος
ΕΚΛΟΓΕΣ ΙΑΚΑ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 387.99 KB