Κατά την εκλογική διαδικασία ανάδειξης Προέδρου στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, η μοναδική υποψήφια, Καθηγήτρια κ. Αικατερίνη Μιχαλοπούλου έλαβε: 

Συνημμένο Μέγεθος
ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΤΠΕ - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 392.53 KB