Προσωπικό της Σχολής

  Γραμματεία Κωστοπούλου Ράνια +30 24210 7-4579

deanhum (AT) uth.gr

       

rkostop (AT) uth.gr

  Γραμματεία - ΕΤΕΠ Κουκουβίνου Μαρία +30 24210 7-4640 markouk (AT) uth.gr
  ΕΔΙΠ Πληροφορικής Χατζηδήμου Τριαντάφυλλος +30 24210 7-4869 chatzidimou  (AT) uth.gr  
  ΕΤΕΠ Πληροφορικής Καραμούστος Βαγγέλης +30 24210 7-4374 vangelis  (AT) uth.gr